Marraskuu on onneksi taas selätetty ja hyvä niin! Marraskuu nimittäin koettelee useimpien hermoja. Se on kuukausi, jolloin ihmiset riitelevät. 

Riitely työpaikalla on aina ongelmallista. Päiväkodit eivät tässä suhteessa eroa muista työpaikoista. Ja totta – niissäkin riidellään.

Muistan, miten entisessä työssäni päiväkodinjohtajana otimme työkavereiden kanssa tavaksi taklata marraskuu sanoittamalla huonot fiilikset etukäteen, samoin toraa enteilevät ajatukset jo ennen kuin ne alkoivat nakertaa työilmapiiriä.

Se ei ole helppoa, emmekä mekään helpolla päässeet: ryvettiin kunnolla riidoissa ja otettiin pohjakosketusta, kunnes myönnettiin tosiasiat.

Siinä ei pedagoginen knowhow paljon paina, jos aikuisilla ”hirttää kiinni”!

Aikuisten riitely vaikuttaa aina päiväkodin arkeen. Ja jos arki ei toimi, mikään ei toimi. Riitaisa työyhteisö voi siis huoletta unohtaa kasvatukselliset laatupisteet ja ”papukaijamerkit”, sillä riitely heikentää aina ilmapiiriä ja vaikuttaa siten suoraan lasten ja aikuisten hyvinvointiin.

On myös hyvä muistaa, että päivähoito on juuri niin laadukasta kuin sen arki on, ja arki taas on aikuisten yhteistyön tulos. Jos yhteistyö sekavaa säätämistä, sitä varmemmin negatiiviset tunteet yhteisössä vahvistuvat, puhumattakaan vaikutuksista lasten kasvatusilmapiiriin.

TOIMEEN PITÄISI SIIS TULLA, MUTTA MITEN?

Riitelyyn on usein monta syytä. Vaikka kirjoitukseni alussa marraskuuta syyttelinkin, niin kyllä riidan tekevät aina ihmiset. Harvoin kuitenkaan ”Minä”, sillä jostain syystä syy on helpompi hakea muista, jopa olosuhteista. Ongelma ei kuitenkaan ratkea syyttelemällä, vaan arvioimalla ja kehittämällä oikeita asioita.

Vaikka arvioinnin ulkopuolelle suljettaisiin ne asiat, joihin ei voida itse (muuten kuin vaikkapa parlamentaarisin keinoin) vaikuttaa, jää arvioitavaa siltikin runsaasti, kuten esimerkiksi sitoutuminen ja vuorovaikutuksen laatu.

3 ASEKLTA HYVÄÄN ARKEEN

Konkretisoi arki
Koska turvallinen ja hyvä arki vaatii aikuisilta saumatonta yhteistyötä, tulee työyhteisön mitä-missä-milloin olla kunnossa. Kun yhdessä sovitut ja toimintaa tukevat rakenteet ovat jokaisen tiedossa eli kaikki tietävät, mitä pitäisi tapahtua ja milloin, arjesta tulee selkeämpää ja sujuvampaa. Arjen rakenteita pidetään usein itsestäänselvyyksinä, mutta todellisuudessa ne eivät sitä ole, päinvastoin – tavallisimmin riidat alkavat juuri työnjakoon ja vastuisiin liittyvistä epäselvyyksistä  – tai niihin sitoutumattomuudesta!

Selkeytä ja arvioi oikeita asioita
Jos halutaan kehittää työyhteisön keskinäistä yhteistyötä, tulee arvioida ja puhua nimenomaan konkreettisesta yhteistyöstä.

Me ihmiset näemme, koemme ja suhtaudumme asioihin eri tavoin, kiitos yksilöllisyytemme ja erilaisuutemme. Mutta yhteinen käsitys tulee kuitenkin olla esim. yhteistyön tavoitteesta, yksilönvastuusta, yhteisestä vastuusta, tiedonkulusta, rakenteista, sitoutumisesta, arvoista jne.

Koska kukaanhan ei oikeasti ole ajatustenlukija, tulee ajatukset ja tuntemukset tuoda esiin puhumalla. Avoimen vuoropuhelun ylläpitäminen on tärkeää, vaikkei se aina helppoa olekaan.

Puhu niin, että 6-vuotiaskin ymmärtää
Jokaisen – siis jokaisen – päiväkodin aikuisen vastuulla on ylläpitää työyhteisössä kannustavaa ja positiivista ilmapiiriä. Kuten lapsia, myös työkavereita tulee puhutella hyväntahtoisesti ja arvostavasti. Eikä jättää mitään sattuman varaan!