Onko työyhteisössäsi asioita, jotka ovat niin itsestään selviä, ettei niistä tarvitse edes puhua? Itse törmään sellaisiin jatkuvasti ja useimmiten ne liittyvät ihmisten väliseen yhteistyöhön.

Tosin ihmisten välisessä yhteistyössä mikään ei ole itsestään selvää. Yhteistyö, varsinkaan hyvä sellainen, ei synny automaattisesti asiantuntijuuden sivutuotteena.

Autan työkseni päiväkotien henkilöstöjä ja tiimejä parantamaan yhteistyötään, työilmapiiriään ja samalla työhyvinvointiaan. Olen nähnyt, miten ”itsestään selvät” asiat saattavat johtaa puhumattomuuteen, jopa täydelliseen kohtaamattomuuteen.

”Kyllähän nyt aikuiset ihmiset tietävät ja ymmärtävät…” on ajatuksena toiveikas ja inhimillinen, mutta kestämätön; tosiasiassa ihmiset ymmärtävät ja suhtautuvat asioihin kovin eri tavoin. Tämä saattaa johtaa rajuihin tilanteisiin, jopa pitkittyneisiin konflikteihin.

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin.

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin. Ja jos arki takkuaa, vaikutukset ulottuvat ihan kaikkeen. Päiväkodin kaoottinen arki tai aikuisten negatiivinen työskentelyilmapiiri ei (ainakaan ilman taikasauvaa) muutu positiiviseksi, lapsen itsetuntoa tukevaksi kasvuilmapiiriksi. Yhteistyön laatu vaikuttaa siten paitsi aikuisten omaan työpäiväkokemukseen, myös lasten arkeen.

Tämä kuulostaa – aivan niin – kovin itsestään selvältä, mutta positiivisen yhteistyön ylläpitäminen ei välttämättä ole mikään helppo nakki.

Eli mitä pitäisi tehdä?

Tukevatko käytännöt ja rakenteet luontevaa yhteistyötä, vai estävätkö sitä?

Ensinnäkin arvioida oikeita, yhteistyön onnistumiseen vaikuttavia asioita, kuten toimintaan vakiintuneita käytäntöjä ja rakenteita. Tukevatko ne luontevaa yhteistyötä vai estävätkö sitä?

Ei myöskään kannata jumittaa yhteistä keskustelua pelkkään substanssiin tai ylätason tavoite- tai ideaalitilaan, vaan arvioida myös konkreettista arkea, toimiiko vai ei. Ja jos ei, niin miltä osin ei.

Kasvatustieteen dosentti Marjatta Kalliala otti kantaa päiväkotien välisiin tasoeroihin, jotka hänen mukaansa ovat suuria silloinkin, kun päiväkotien puitteet ovat samankaltaiset. ”Paljon riippuu työntekijöiden osaamisesta, työmoraalista ja motivaatiosta”. Itse tähdentäisin, että työmoraali ja motivaatio itsessään ovat nimenomaan olennaista osaamista, mitäpä muutakaan? Ja osaamista voidaan kehittää.

Työyhteisössä kannattaa tarkastella yksilöiden vaikutuksia yhteisöön ja toisinpäin. Kannattaa arvioida, millaista toimintaa ja millaisia ilmiöitä yhteisössä sallitaan ja ylläpidetään, millaisella arkipuheella niitä vahvistetaan. Sillä käsitys työyhteisöstä, hyvinvoinnista ja yhteistyöstä  rakentuu arjessa, arkipuheella.

Toisin sanoen, mitä vähemmän työyhteisössä on itsestäänselvyyksiä ja vaiettuja asioita, sitä enemmän yhteiselle ymmärrykselle ja aikuisten osallisuudelle jää tilaa. Hyvä yhteistyö parantaa työhyvinvointia. Se syntyy tietoisesti yhdessä tekemällä.