Sisu Akatemia on tiimityön parantamiseen ja työyhteisötaitojen kehittämiseen erikoistunut valmennusyritys.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työilmapiiri on samalla lasten kasvuilmapiiri.
Siksi sitä tulee kehittää.

Sisu Akatemia on tiimityön parantamiseen ja työyhteisötaitojen kehittämiseen erikoistunut valmennusyritys.
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työilmapiiri on samalla lasten kasvuilmapiiri.
Siksi sitä tulee kehittää.

TYÖYHTEISÖTAIDOT KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

Kenelle?

 • Varhaiskasvatuksen tiimeille ja esimiehille
 • Kasvatusyhteisöille
 • Kasvaville päiväkotiketjuille ja varhaiskasvatusyksiköille
 • Ammattitaitoaan kehittäville yksilöille

Miten?

 • Oppimispelit
 • Workshopit
 • Valmennuspäivät
 • Kehittämispalvelut
 • Mobiilisti, virtuaalisti ja kasvokkain

Itsetuntoa parantavaa valmennusta

Millainen on kasvattajan työpäiväkokemus?

Parhaimmillaan se on sujuvaa arkea, hallinnan tunnetta, positiivista ilmapiiriä ja toimivaa vuorovaikutusta, jotka kaikki tukevat ammatillista itsetuntoa. Pahimmillaan työarki on kaaosta ja säntäilyä, latistavaa riittämättömyyttä, epäluottamusta ja negtiivisuutta.

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin. Mutta arki sujuu vain, jos työyhteisön keskinäinen yhteistyö toimii. Ja jos ei toimi, sitä tulee kehittää.

Päiväkodissa arjen merkitys korostuu. Rauhallinen sujuva arki sekä aikuisten positiivinen työskentelyilmapiiri tekevät päiväkodista  lapselle turvallisen ja itsetuntoa tukevan kasvuympäristön.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota meihin yhteyttä jättämällä yhteystietosi.
Voit tutustua meihin myös seuraamalla meitä Facebookissa @sisuakatemia ja Twitterissä @sisuakatemia.

Varhaiskasvatuksen tärkein tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä

Itsetuntoa tukeva kasvuilmapiiri vaikuttaa lapsen

 • minäkuvaan
 • oppimiskykyyn
 • sosiaalisiin valmiuksiin
 • tulevaisuuteen
Itsetuntoa tukeva työilmapiiri vahvistaa kasvattajien

 • ammatillisuutta
 • yhteistyötä
 • osallisuutta
 • työhyvinvointia