LUOTANKO VAI ENKÖ LUOTA?™

(eli työyhteisön luottamusilmapiirin kehittäminen)

Luottamus on kaikenlaisen yhteistyön perusedellytys. Luottamuksen merkitys huomataan usein vasta silloin, kun kun se alkaa rapautua. Ja sehän rapautuu, jos sitä ei tietoisesti huolleta.

Luottamusta tulee tarkastella konkreettisen arjen tasolla, ei abstraktina tavoitetilana: miten luottamus tai epäluottamus näkyvät arjessa? Kenen pitäisi luottaa tai olla luottamuksen arvoinen? Miten luottamusta osoitetaan? Mihin oikeastaan voimme luottaa?

Työyhteisön luottamusrakenteita voidaan vahvistaa.

”LUOTANKO VAI ENKÖ LUOTA?”™ -workshopissa/valmennuksessa keskitytään työyhteisön luottamusilmapiirin kehittämiseen.

Workshopissa/valmennuksessa tutustutaan luottamusilmapiirin elementteihin ja sitä ylläpitäviin rakenteisiin. Opetellaan myös tunnistamaan luottamusta rapauttavat tekijät sekä arvioimaan yhteisön luottamuspääomaa.

Tavoite

Osallistujat oppivat

  • tunnistamaan luottamuksen ja epäluottamuksen vaikutukset arkeen ja työn tulokseen
  • erottamaan luottamusta ylläpitävän ja luottamusta rapauttavan toiminnan toisistaan
  • arvioimaan  yhteistä luottamuspääomaansa osana arjen toimintaa ja tekemään tarvittavia korjaustoimenpiteitä..

Sisältö

Luottamusta ja luottamusilmapiiriä käsitellään kolmesta näkökulmasta:

  1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan luottamuksesta?
  2. Miten luottamus ja epäluottamus arjessa näkyvät ja miten ne vaikuttavat ihmisten väliseen yhteistyöhön, työn laatuun ja tulokseen?
    3. Miten luottamusilmapiiriä kehitetään ja miten ylläpidetään jatkossa?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien konkreettisten käytännön esimerkkien avulla.
Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä arviointityökalut yhteistyönsä arviointiin ja kehittämiseen.