Esimerkkejä workshopien ja valmennusten teemoista

Älä tule paha kakku, tule hyvä kakku

Vallitseeko työyhteisössäsi kaaos? Soljuuko arki laulun sanoin ”joskus sujuu, toisinaan sitten taas ei”? Ovatko työyhteisösi aiemmat kehittämis- tai muutospyrkimykset epäonnistuneet  tai hiipuneet muutamassa viikossa?
Millä reseptillä saadaan aikaan pysyvästi suotuisat muutokset työyhteisön toimintatapoihin?

Ketuttaako?

Leviääkö työyhteisössäsi negatiivinen tunne kuin norovirus? Ja kun fiilikseen on päästy, kierrettä on vaikea katkaista. Paha mieli ja turhautuminen vaikuttavat vähitellen työskentelyilmapiiriin heikentäen työn laatua. Tunnekuohun vallassa oleva työyhteisö ei pysty keskittymään tuottavaan työhön.
Miten negatiivinen tunneimu saadaan katkaistuksi?

Luotanko vai enkö luota?

Vallitseeko työyhteisössäsi sanojen ja tekojen välinen ristiriita? Puhetta riittää, mutta tekoja ei. Toisen työn arvostelu ja siihen puuttuminen aiheuttavat pahaa mieltä. Päällekkäinen työ on myös tehotonta.

Miten työyhteisön luottamuspääomaa kasvatetaan?

Kehitetään sisua, suomalaista itsetuntoa

MITEN  ITSETUNTO LIITTYY TYÖHÖN, TULOKSEEN JA TYÖHYVINVOINTIIN?
Itsetunto on tunnetta, että olen hyvä, että osaan ja hallitsen asioita. Itsetunto on itsensä arvostamista. Se on myös kykyä arvostaa muita. Kaikki nämä liittyvät hyvään työelämään ja positiiviseen työpäiväkokemukseen.
Osaamattomuuden, riittämättömyyden ja osattomuuden tunteet harvoin johtavat hyvään lopputulokseen. Yllättävän paljon näitä tunteita kuitenkin työpaikoilla ylläpidetään, yleensä vähän vahingossa.

Itsetuntoon vaikuttaa moni asia.
Se rakentuu kokemuksistamme ympäristöstä ja muista ihmisistä. Ympäristö voi olla itsetuntoa tukea tai latistava. Sanomattakin on selvää, että sujuva yhteistyö ja kannustava joukkuehenki on mieluisampi työympäristö kuin musta masennuskone.

Mutta miten hyvä työilmapiiri tehdään?
Yksinkertaisesti kehittämällä tietoisesti työilmapiiriin ja yhteistyöhön vaikuttavia elementtejä. Siis työyhteisöosaamista. Se ei synny asiantuntijuuden sivutuotteena.

 

Valmennukset ja workshopit

Valmennukset voidaan toteuttaa yksittäisinä teemapäivinä
tai teemoja yhdistelemällä.
Teemoista voidaan toteuttaa myös workshop tai koota laajempi koulutus- tai kehittämiskokonaisuus.

Workshop

Pyydä tarjous organisaatiokohtaisesta ja räätälöitävästä toteutuksesta!