KETUTTAAKO?™

(eli työyhteisön tunnetaitojen kehittäminen)

Jokaisessa yhteisössä on vähintään yksi kuumakalle, jonka tunteet ryöpsähtävät esiin saman tien, milloin mistäkin syystä.  Löytyy myös lehmänhermoinen, joka puolestaan ei hermostu mistään. Ja sitten on koko joukko ihan vain eri tavoin reagoivia ihmisiä.

Ihmiset katsovat, kokevat ja tuntevat asioita eri tavoin. Se on parhaimmillaan työyhteisön rikkaus. Pahimmillaan työyhteisön työskentelyilmapiiri muuttuu erilaisten tunteiden myllerryskentäksi,  jonka seurauksena ongelmat kroonistuvat, eikä kukaan enää tiedä, mitä tapahtuu.

Tunnekohkaus tulee taltuttaa, jotta  työyhteisö pystyy jälleen keskittymään perustehtäväänsä.

KETUTTAAKO?™ workshopissa/valmennuksessa keskitytään työyhteisön työskentelyilmapiirin ja tunnetyön kehittämiseen.

Workshopissa/valmennuksessa opetellaan tunnistamaan ja ottamaan puheeksi työyhteisön toimintaa haittaavat tunteet, tunnereaktiot ja emootiot. Harjoitellaan myös tunteiden ja tunneilmiöiden arviointia.

Tavoite

Tavoitteena on, että työyhteisö oppii

  • tunnistamaan ja sanoittamaan työyhteisön toimintaa hankaloittavat tunteet,  tunnekäyttäytymisen ja emootiot
  • katkaisemaan negatiivisen tunneimun ja palauttamaan toimintansa tuottavaksi
  • arvioimaan ja kehittämään omaa tunnekäyttäytymistään

Sisältö

Tunteita ja tunnetyötä käsitellään kolmesta näkökulmasta:

  1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan tunteista, emootioista ja tunnetyöstä?
  2. Miten tunteet näkyvät työssä ja miten ne työntekoon (mm. vuorovaikutukseen ja työn laatuun) vaikuttavat?
  3. Miten tunnetyötä käytännössä kehitetään?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien konkreettisten käytännön esimerkkien avulla.
Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä työkalut tunnekäyttäytymisensä arvioimiseksi ja tunnetyön kehittämiseksi.