ÄLÄ TULE PAHA KAKKU, TULE HYVÄ KAKKU!™

(eli yhteistyön ja -toiminnan kehittäminen)

Komeaan hiekkakakkuun tarvitaan oikeanlaista hiekkaa, lapioita ja tietenkin hiekkaleipureita. Mutta jos hiekka on vääränlaista, välineet puuttuvat tai tekijät eivät haluakaan leikkiä yhdessä, kakku jää hiekkakasaksi.

Sama pätee yhteistyöhön. Hyvätkään aikomukset eivät riitä, jos yhteistyötä rakennetaan vääränlaisista aineksista. Yhteistyöongelmat vaikuttavat aina työn laatuun, tulokseen ja työhyvinvointiin.

Onnistuminen vaatii oikeanlaisia rakennusaineita.

”ÄLÄ TULE PAHA KAKKU, TULE HYVÄ KAKKU”™ workshopissa/valmennuksessa keskitytään hyvän yhteistyön aineksiin: rakenteisiin, vuorovaikutukseen ja sitoutumiseen sekä niiden kehittämiseen ja arviointiin.
Workshopissa/valmennuksessa luodaan myös pohja yhteisten pelisääntöjen laatimiseen.

Tavoite

Osallistujat oppivat

  • tekemään parempaa yhteistyötä keskenään
  • kehittämään tietoisesti yhteistyöosaamistaan
  • arvioimaan yhteistyötään ja sitoutumistaan realistisesti osana arjen toimintaa, yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

Sisältö

Työyhteisön toimintaa käsitellään kolmesta näkökulmasta:

  1. Mistä silloin puhutaan, kun puhutaan rakenteista, vuorovaikutuksesta ja sitoutumisesta?
  2. Miten rakenteet, vuorovaikutus ja sitoutuminen vaikuttavat arkeen ja työn laatuun?
  3.  Miten rakenteita, vuorovaikutusta ja sitoutumista kehitetään?

Teemoja käsitellään arjesta nousevien käytännön esimerkkien avulla.

Työyhteisöllä on mahdollisuus saada käyttöönsä arviointityökalut yhteistyönsä arviointiin ja kehittämiseen.