ITSETUNTOA KEHITTÄVÄÄ VALMENNUSTA

Varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Se vaatii oikeanlaista kasvatusilmapiiriä, joka syntyy aikuisten yhteistyön tuloksena.

ITSETUNTOA KEHITTÄVÄÄ VALMENNUSTA

Päivähoidon tärkein tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Se vaatii oikeanlaista kasvatusilmapiiriä, joka syntyy aikuisten yhteistyön tuloksena.

Aikuisten työilmapiiri on samalla
lasten kasvuilmapiiri

Itsetuntoa tukeva työilmapiiri vahvistaa kasvattajien
> ammatillisuutta
> yhteistyötä
> osallisuutta
> työhyvinvointia

Itsetuntoa tukeva kasvuilmapiiri vaikuttaa lapsen
> minäkuvaan
> oppimiskykyyn
> sosiaalisiin valmiuksiin
> tulevaisuuteen

TYÖELÄMÄTAIDOT KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

Kenelle?

> Kasvatusyhteisöt
> Esimiehet
> Tiimit
> Virtuaalisti
> Mobiilisti
> Kasvokkain

Miten?

> Workhopit
>Valmennuspäivät
> Kehittämisohjelmat
> Pelillistäminen
>Tarinallistaminen
> Osallistavat työskentelymenetelmät

Itsetuntoa kehittävää valmennusta

Millainen on kasvattajan työpäiväkokemus?

Parhaimmillaan se on sujuvaa arkea, hallinnan tunnetta, positiivista ilmapiiriä ja toimivaa vuorovaikutusta, jotka kaikki tukevat ammatillista itsetuntoa. Pahimmillaan työarki on kaaosta ja säntäilyä, latistavaa riittämättömyyttä, epäluottamusta ja negtiivisuutta.

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin. Mutta arki sujuu vain, jos työyhteisön keskinäinen yhteistyö toimii. Jos yhteistyö ei toimi, sitä tulee tietoisesti kehittää.

Päiväkodissa arjen merkitys korostuu. Rauhallinen, kannustava ja sujuva arki sekä aikuisten positiivinen työskentelyilmapiiri tekevät päiväkodista  lapselle turvallisen ja itsetuntoa tukevan kasvuympäristön.

 

Lue lisääOta yhteyttä

Viestintää viilipurkeilla

Millaistakohan olisi osata lukea (siis ihan oikeasti lukea) toisten ajatuksia? Helpottaisiko vai vaikeuttaisiko se elämää? Haluaisinko edes osata? Koska suurin osa meistä ei lähtökohtaisesti ole ajatuksenlukija tai selvänäkijä, tarvitsemme edelleen vanhanaikaisia...