ITSETUNTOA KEHITTÄVÄÄ VALMENNUSTA

Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tärkein tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Se vaatii oikeanlaista kasvatusilmapiiriä, joka syntyy aikuisten yhteistyön tuloksena.

ITSETUNTOA KEHITTÄVÄÄ VALMENNUSTA

Päivähoidon tärkein tehtävä on tukea lapsen itsetunnon kehittymistä. Se vaatii oikeanlaista kasvatusilmapiiriä, joka syntyy aikuisten yhteistyön tuloksena.

Aikuisten työilmapiiri on samalla
lasten kasvuilmapiiri

Itsetuntoa tukeva työilmapiiri vahvistaa kasvattajien
> ammatillisuutta
> yhteistyötä
> osallisuutta
> työhyvinvointia

Itsetuntoa tukeva kasvuilmapiiri vaikuttaa lapsen
> minäkuvaan
> oppimiskykyyn
> sosiaalisiin valmiuksiin
> tulevaisuuteen

TYÖELÄMÄTAIDOT KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHTANA

Kenelle?

> Kasvatusyhteisöt
> Esimiehet
> Tiimit
> Virtuaalisti
> Mobiilisti
> Kasvokkain

Miten?

> Workhopit
>Valmennuspäivät
> Kehittämisohjelmat
> Pelillistäminen
>Tarinallistaminen
> Osallistavat työskentelymenetelmät

Itsetuntoa kehittävää valmennusta

Millainen on kasvattajan työpäiväkokemus?

Parhaimmillaan se on sujuvaa arkea, hallinnan tunnetta, positiivista ilmapiiriä ja toimivaa vuorovaikutusta, jotka kaikki tukevat ammatillista itsetuntoa. Pahimmillaan työarki on kaaosta ja säntäilyä, latistavaa riittämättömyyttä, epäluottamusta ja negtiivisuutta.

Kun arki sujuu, sujuu kaikki muukin. Mutta arki sujuu vain, jos työyhteisön keskinäinen yhteistyö toimii. Ja jos ei toimi, sitä tulee kehittää.

Päiväkodissa arjen merkitys korostuu. Rauhallinen sujuva arki sekä aikuisten positiivinen työskentelyilmapiiri tekevät päiväkodista  lapselle turvallisen ja itsetuntoa tukevan kasvuympäristön.

 

Lue lisääOta yhteyttä

Kriitikot päiväkodissa

"Ei täällä viitsi sanoa mitään, kun pikku jutuista nousee aina jumalaton haloo!" huudahti varhaiskasvattaja tiimipalaverissa, jossa keskusteltiin ammatillisuudesta ja sen merkityksestä. Ennen tiimipalaveria samainen huudahtaja oli useampaan kertaan ottanut toisen...